Stowarzyszenie Akademia Inicjatyw Obywatelskich

adres: ul. Kopernika 18, 84-242 Luzino
nr tel.: 791-146-390
e-mail: biuro@inicjatywylokalne.pl
KRS: 0000572070
REGON: 362306052
NIP: 588-241-10-20
Nr rachunku bankowego: 44 1090 1102 0000 0001 3168 6899 (Bank Zachodni WBK S.A.)


Wpisane do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000572070.

Organ nadzoru: Starosta Wejherowski.

Copyright © 2017 Akademia Inicjatyw Obywatelskich