Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) in /wp-content/plugins/easy-contact-forms/easy-contact-forms-database.php on line 152

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in /wp-content/plugins/easy-contact-forms/easy-contact-forms-database.php on line 152
Akademia Inicjatyw Obywatelskich | Oficjalna Strona Stowarzyszenia Akademia Inicjatyw Obywatelskich w Luzinie. Strona ma na celu promowanie oraz upowszechnianie działalności Stowarzyszenia, zgodnie z jego celami i sposobami działania określonymi w Statucie.

Stowarzyszenie Akademia Inicjatyw Obywatelskich

adres: ul. Kopernika 18, 84-242 Luzino
nr tel.: 792-029-955
e-mail: biuro@inicjatywylokalne.pl
KRS: 0000572070
REGON: 362306052
NIP: 588-241-10-20
Nr rachunku bankowego: 44 1090 1102 0000 0001 3168 6899 (Bank Zachodni WBK S.A.)


Wpisane do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000572070.

Organ nadzoru: Starosta Wejherowski.

Copyright © 2018 Akademia Inicjatyw Obywatelskich